Lågfrekventa magnetfält försämrar minnet hos möss

Lågfrekventa EMF försämrar minnet hos möss. (Foroozandeh et al. 2012)Top