Lågfrekventa magnetfält påverkar hjärnan

Lågfrekventa magnetfält påverkar hjärnan. (Heet al. 2013)Top