Mobiltelefon kan ge skador i innerörat

Användare av mobiltelefon löper ökad risk för skador i innerörat. (Panda et al. 2010)Top