Möss visar symtom på depression/ångest vid exponering för lågfrekventa magnetfält

Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikrotesla) får symtom som tyder på depression/ångest.  Dessutom ökade nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. (Kitaoka et al. 2012) Kommentar: Många studier visar samma sak: elektromagnetisk strålning har en kraftig stresseffekt som leder till ökad risk för depression/ångest/nedstämdhet och sämre minne. 1992 visade sydafrikanska forskare att samma ämne påverkades och drog slutsatsen att strålningsexponeringen leder till en kronisk stresspåverkan. (deBruyn 1992)Top