Mekanismen bakom cancerogen effekt av mobilstrålningexponering visad

Ännu en studie visar och förklarar mekanismen bakom cancerogen effekt av mobilstrålning. Celler exponeras långt under gällande gränsvärde (0,4W/kg mot 2W/kg) men samtidigt betydligt längre tid (2-6 timmar) än gällande gränsvärdes skydd (6 min.). En exponering i över 2 timmar leder till bildning av fria radikaler och celldöd (apoptos). (Yao-Sheng et al. 2012)Top