Mobilstrålning orsakar fria radikaler och oxidativ stress

Återigen en undersökning visar att mobilstrålning långt under gällande gränsvärde (0,4W/kg mot 2 W/kg) orsakar fria radikaler och oxidativ stress. Samtidigt visar undersökningen att vitlök kan ha en viss skyddande effekt mot de skadliga mobilstrålningseffekterna. (Avci et al. 2012)Top