Mobilstrålning ger försämrad orienteringsförmåga hos myror

Även myror får försämrad orienteringsförmåga och minne efter exponering för GSM-strålning. (Cammaerts et al. 2012)Top