Svensk forskning om mobilstrålning finansieras av industrin

Det är ovanligt att de större tidningarna i Sverige vågar skriva om kopplingarna mellan mobilindustrin, myndigheterna och forskning men idag skrev i alla fall Ny Teknik en artikel som sammanfattar delar av problemet. Kontakterna mellan forkare och industri dokumenteras inte som de ska, och en omfattande finansiering av forskningen sker från industrin på ett sätt som gör att forskningen inte kan anses oberoende och objektiv. Industrin är med och designar studierna och ser till att de inte stör affärsintressena.

“KI-forskarna Anders Ahlbom och Maria Feychting driver den svenska delen av mobilforskningsprojektet Cosmos. Anders Ahlboms integritet som forskare blev i fjol ifrågasatt av en arbetsgrupp i FN:s cancerforskningsorgan IARC. Maria Feychting är ensam i ICNIRPs kommission om att få forskningsmedel från telekom­industrin.”

– Ny Teknik 2012-05-30Top