Spermier skadas av mobilstrålning

Genomgång av forskning som än en gång visar att spermier skadas av mobilstrålning. Mänskliga spermier som exponeras för mobilstrålning får onormalt utseende, sämre rörlighet och ökad oxidativ stress. Män som använder mobilen har lägre antal spermier, spermier med sämre rörlighet och överlevnadsförmåga. (La Vignera et al. 2012.) Environmental Working Group i USA har också gjort en forskningssammanställning av studier av hur mobilstrålning påverkar spermier och reproduktion. (EWG)Top