Mobil ger sämre spermier

Mobilanvändande män har sämre spermier. (Gutschi et al. 2011)Top