Barn har sämre resultat i neurobeteendetest vid exponering för lågfrekventa magnetfält

Barn som exponeras i skolor för förhöjda elektromagnetiska fält från kraftledningar har sämre genomsnittliga resultat i neurobeteendetest jämfört med barn i skolor med lägre fält. De förhöjda fälten var 500 gånger under gällande gränsvärden för tillåten strålning (Huang et al. 2013)

http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi/10.1371/journal.pone.0067284&representation=PDF