Mobilstrålning orsakar skador på lever

Mobilstrålning orsakar gentoxiska skador på levern i djurförsök. (Furtado et al. 2013)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23789976?dopt=AbstractTop