Elektromagnetiska fält påverkar cellers energiproduktion

Elektromagnetiska fält vid mycket låga nivåer (25-5000 nT) påverkar cellernas energiproduktion (Li et al 2013)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915261?dopt=AbstractTop