Mobilstrålning under fosterstadiet orsakar beteendestörningar (ADHD) och försämrad minnesförmåga

Exponering för mobilstrålning under gällande gränsvärde under fosterstadiet orsakar beteendestörningar (ADHD) och försämrad minnesförmåga hos möss. (Tamir et al. 2012)Top