Indikation för större känslighet hos barn och unga för mobilstrålning

Cancereffekter större av mobilstrålning under gällande gränsvärde på unga möss än vuxna. Indikerar större risker för barn och unga.(Sekerougly et al 2012)Top