DNA-skada på råttors njur och leverceller av mobilstrålning

Mobilstrålningsexponering 1 timma om dagen i två veckor under gällande gränsvärde kan orsaka DNA-skada på råttors njur och leverceller. (Trosic et al. 2012)Top