Lågfrekventa magnetfält har skadliga effekter på minnet hos möss

Lågfrekventa fält 50 Hz vid 8 mikrotesla under enbart 4 timmar (gränsvärdet är 100 mikrotesla) har skadliga effekter på minnet hos möss. (Forozaandeh et al. 2012)Top