Mobilstrålning skadar hjärnceller från råttor

(2008) Mobilstrålning skadar hjärnceller från råttor i provrör. (Zu et. al. 2008)Top