2 av 3 undersökningar av mikrovågsstrålnings effekter visar negativ påverkan

Två av tre undersökningar av mikrovågsstrålnings effekter på biologiska system redovisar negativ påverkan  Slutsats av forskningsgenomgång. (Cucurachi et al 2012)Top