Mobilstrålning skadar DNA

Ännu en undersökning visar att mobilstrålning skadar DNA. (Hekmat et al. 2012)Top