Förhöjda risk för ALS bland dem som exponerats mest för elektromagnetiska fält

Forskningen om samband mellan den allvarliga  sjukdomen ALS och exponering för elektromagnetisk strålning visar sammantaget förhöjda risker för ALS bland de som exponerats mest. (Zhou et al. 2012)Top