Mobilstrålning frisätter kvicksilver från amalgam

(Mobilstrålning ökar frisättandet av kvicksilver från amalgam)Top