Kraftig ökning av cancer i Korea sedan 1999

Kraftig ökning av cancer i Korea sedan 1999. Dramatisk ökning av sköldkörtelcancer vars incidens mångdubblats på tio år. Hjärntumörer bland män ökar signifikant. (Jung et al. 2013)Top