Ökad risk för leukemi nära kraftledning

Fransk undersökning bekräftar att barn som lever inom 50 meter från en kraftledning på 222-400 Kv löper ökad risk för leukemi.(Semage-Faure et al. 2013)Top