KBT har inte någon nämnvärd effekt på elöverkänslighet

Finsk undersökning bekräftar att KBT inte har någon nämnvärd effekt på elöverkänslighet vilket däremot reducering av exponeringen överlägset har samt kostomläggning, motion samt vitamin- och mineraltillskott. (Hagström et al. 2013)Top