Exponering för räddningstjänstens kommunikationssystem (Tetra/Rakel) orsakar huvudvärk, m.m.

Exponering under 50 minuter för Tetra/Rakel-signal orsakar huvudvärk, koncentrationssvårigheter och trötthet. (Nieto-Hernandez et al. 2010)Top