Mobilstrålning skadar sköldkörteln

Mobilstrålning skadar sköldkörteln, orsakar sköldkörtelinflammation och celldöd i sköldkörteln. (Esmekaya et al. )Top