Svensk forskning bekräftar Interphone-studien

Analys visar att svensk forskning bekräftar Interphone-studien och inte tvärtom som tidigare hävdats. (Hardell et al. 2010)Top