Unga mobilanvändare har återkommande huvudvärk

Nästan var 5:e mobilanvändare bland unga studenter får återkommande huvudvärk av mobilprat (HAMP) enligt undersökning i Korea. (Kuyung Chu et al. 2012)Top