Kategori: studier på växter

Mobilstrålning gör att mungbönor gror sämre

Mungbönor gror mycket sämre när de exponeras för mobilstrålning. Exponering under mer än 4 timmar minskade tillväxten med 50%. Detta är ännu en i en mycket mycket lång rad av tydligt visade  icke-termiska effekter som gränsvärdet inte tar hänsyn till

Mobilstrålning stör tillväxen hos mungbönor

Mobilstrålning leder till oxidativ stress i mungbönor. Störd tillväxt. (Sharma et al. 2009.)

Top