Mobilstrålning stör tillväxen hos mungbönor

Mobilstrålning leder till oxidativ stress i mungbönor. Störd tillväxt. (Sharma et al. 2009.)Top