Mobilstrålning orsakar DNA-skador i lymfocyter från möss

Mobilstrålning leder till oxidativ stress och DNA-skador i lymfocyter från möss. (Gajski et al 2009.)Top