Broschyrer om forskning och hälsorisker från den tysk läkar- och vetenskaps-organisationen

Broschyrer om forskning och hälsorisker från den tyska läkar- och vetenskaps-organisationen Kompetenzinititative.:  (”How susceptible are genes to Mobile Phone Radiation?”): Vår livsmiljö förorenas alltmer av elektromagnetisk strålning. Oberoende forskning visar allt mer samstämmiga belägg för allvarliga konsekvenser. Ändå försäkrar de ansvariga myndigheterna allmänheten att dessa belägg är okända för dem. Ansvarskännande medborgare i en demokrati är inte skyldiga, vare sig kortsiktigt eller långsiktigt, att följa denna ”mobilstrålningspolitik.”