Mobilstrålning kan orsaka förhöjda nivåer av ett stressprotein

Exponering för mobilstrålning 2 timmar om dagen i 10 månader orsakade förhöjda nivåer av ett protein ((carbonyl)) som är en markör för oxidativ stress och som är kopplat till neurodegenerativa skador.(Dasdaq et al. 2012)Top