Lågfrekventa magnetfält orsakar oxidativ stress i hjärnceller

Lågfrekventa fält (50 gånger under ICNIRP:s gränsvärde) orsakar oxidativ stress i hjärnceller. (Chu et al.)Top