Oxidativ stress vid mobilstrålning

Oxidativ stress observeras i celler som exponeras för 1800 MHz mobilstrålning . Marjanovic et al. 2017Top