Mobilstrålning påverkar hjärnans elektriska aktivitet (EEG)

Mobilstrålning påverkar hjärnans elektriska aktivitet (EEG) hos friska unga män. Stora individuella variationer. (Schmid et al. 2012); (Loughran et al. 2012)Top