Månad: mars 2009

WHO-studie (Interphone) undervärderar risken för hjärntumör

(Professor M. Kundi )Wiens Universitet: Interphone undervärderar risken för hjärntumör. Trots det börjar forskningen visa att hjärntumörrisken ökar efter 10 års latens.

Publicerad i forskning och nyheter, hjärna

Mobilstrålning skadar kycklingembryons ögon

Zaareen et al.: (Kycklingembryons ögon påverkas negativt av mobilstrålning.)

Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, syn

101 studier som har studerat genotoxiska effekter av radiofrekvent strålning

(Rudiger, H.:) Sammantaget finns det omfattande belägg för att RF är genotoxisk..101 studier som har studerat genotoxiska effekter av radiofrekvent strålning (RF), in vivo (djurförsök) och in vitro (celler). Av dessa visar 49 en genotoxisk effekt och 42 gör det

Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter