Lågfrekventa magnetfält skadar DNA

Lågfrekventa elektromagnetiska fält skadar DNA vid nivåer långt under ICNIRP:s gränsvärde. (Kim et al. 2010)Publicerad i - lågfrekvent strålning, DNA, forskning och nyheter