Lågfrekventa elektromagnetiska fält ökar risken för barnleukemi

Lågfrekventa elektromagnetiska fält ökar risken för barnleukemi vid nivåer 3000 gånger under ICNIRP:s gränsvärde. Trots det anser författarna som deltar i fastställandet av gränsvärdet att gränsvärdet är bra och skyddar oss med god marginal. Men så är också flera av författarna finansierade av elindustrin, bland dem huvudförfattaren Kheifets. (Kheifets et al. 2010.)