Omfattande forskningsgenomgång visar på otillräckliga gränsvärden

International Commission for Electromagnetic Safety har publicerat en omfattande forskningsgenomgång som tydligt visar att de gränsvärden som rekommenderats av ICNIRP och som gäller i Sverige är otillräckliga. (ICEMS Monograph 2010)