Mobilen påverkar minnet och den kognitiva förmågan

Narayanan et al: (Spatial memory perfomance of wistar rats exposed to mobile phone.) Mobilen påverkar minnet och den kognitiva förmågan hos råttor: Phone exposed animals had significantly (~3 times) higher mean latency to reach the target quadrant and spent significantly (~2 times) less time in the target quadrant than age- and sex-matched controls.Publicerad i - högfrekvent strålning, forskning och nyheter, minne inlärning m.m., studier på djur