Wifi- och mobilstrålning skadar hjärnan

Möss som exponeras för mobilstrålning och wifi-strålning får ”svåra degenerativa skador” på hjärnan. Eser et al. 2013 Publicerad i - högfrekvent strålning, celler, forskning och nyheter, hjärna, studier på djur