Celler påverkas av pulserade lågfrekventa magnetfält

Celler som exponeras för pulserade lågfrekventa magnetfält får försämrad överlevnad. Koziorowska et al. 2017



Top