Mobil-/trådlös telefon ökar risken för tumör på hörselnerv

Användning av mobiltelefon och/eller trådlös telefon ökar risken för tumör på örats hörselnerv (Hardell et al. 2013)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23877578?dopt=AbstractTop