Mobilanvändare har mer oxidativ stress i saliven

Mobilanvändare har mer oxidativ stress i saliv än icke-mobilanvändare. (Hamzany et al. 2012)Top