Mobilstrålning skadar celler

Mobilstrålning (GSM 1800) orsakar DNA-skada på celler. (Xu et al. 2013)Top