Mobilstrålning skadar testiklar

Mobilstrålning skadar testiklar i djurförsök. Gao et al. 2017Top