Mobilstrålning stör sömnen

Sleep

Artikel i The Independent på nätet med rubriken Mobile phone radiation wrecks your sleep (Mobilstrålning förstör din sömn).

Artikeln handlar om att högfrekventa fält (mobilstrålning och annan trådlös kommunikation) ger störningar i kroppen, påverkar sömnen, reparationen i kroppen med mera, på ett påtagligt och mätbart sätt. Studien är gjord på personer som inte fått veta om de exponerats eller ej före sömn.

Resultat:

The mobile phone signals affected deep non-REM sleep. It took longer to reach stage 3 and the amount of stage 4 sleep was reduced. Participants also reported more headaches.

(Stage 3: hormones are released and the body makes repairs to bone and skin.)

(Stage 4: blood flow is directed towards muscles, restoring physical energy.)

Fritt översatt:

Mobilstrålningen påverkade djupsömnen. Det tog längre tid innan fas 3 uppnåddes, och fas 4 uppnåddes i lägre utsträckning. Deltagarna rapporterade även i större utsträckning att de hade huvudvärk.

(fas 3: hormoner frigörs och kroppen reparerar skelettet och huden)

(fas 4: blodföldet koncentreras till musklerna för att återställa deras kraft och energi)Top