Skador på njurar av strålning från mobiltelefon

Allvarliga skador på njurar hos möss som exponerats för strålning för en mobiltelefon i talläge under 8 timmar per dag i endast 20 dagar. Skadorna som observerades var permanenta 20 dagar efter att exponeringen upphört. (Koca et al. 2013)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23801472?dopt=AbstractTop